Ta hjälp av Kunskapsmatrisen vid distansundervisning


Genomför prov på distans

Du kan genomföra prov på distans i Kunskapsmatrisen - och om du vill kan du övervaka eleverna med video och ljud under provet.

På Kunskapsmatrisen har man länge kunnat genomföra säkra digitala prov, men grundtanken har varit att man har eleverna fysiskt samlade i till exempel ett klassrum. När man genomför prov på distans uppstår nya utmaningar och vi har därför tagit fram en lösning där Kunskapsmatrisen kan användas tillsammans med olika videomöteslösningar (t ex Microsoft Teams, Google meet och Google Hangouts).

Kunskapsmatrisen övervakar det som händer på datorn och genom videolösningen kan läraren även följa vad som händer hos eleven genom bild och ljud. För att underlätta kommunikationen vid prov på distans har vi även skapat en enkel chattfunktion så att läraren kan kommunicera med alla eller enskilda elever.

Så här genomför du prov på distans:

Punktlista för prov med videobevakning
 1. Genomför en videokonferens med eleverna i t ex Hangout, Meet, Teams eller Zoom.
 2. Kommunicera provnyckeln till eleverna, tex via chatten i videokonferensen.
 3. Eleverna skriver in provnyckeln i en separat tabb i webbläsaren så att de fortfarande har videokonferensen igång.
 4. Eleverna genomför provet som vanligt. Läraren ser och hör eleverna men eleverna ser inte längre videokonferensen eftersom provet är i helskärmsläge.

Information till elever som skanna handskrivna lösningar

https://vimeo.com/401296867


Kom igång med elever på distans

Om dina elever inte har arbetat med Kunskapsmatrisen tidigare finns det några saker att tänka på vid distansundervisning.

För att kunna använda Kunskapsmatrisen fullt ut med elever måste de skaffa egna inloggningar. Först då kan de genomföra prov och först då kan du ge dem tillgång till innehåll att träna på.

Om eleverna inte är knutna till en klass i ditt ämne men redan har Kunskapsmatrisen-inloggning sedan tidigare i andra ämnen så är det absolut bäst att skapa en ny klass och välja funktionen att lägga till elever från befintlig klass. Då behöver eleverna inte ange epost och lösenord på nytt utan får direkt tillgång till nya klassen i en rullgardinsmeny i det inloggade läget.

Om eleverna inte har inloggningar sedan tidigare så följer du instruktionerna i filmen nedan. Om det visar sig att några elever ändå hade inlogg sedan tidigare så är det inga problem. Anger de bara samma epostadress som tidigare så kommer kontona kopplas ihop och eleven kan växla mellan klasserna som ovan.

Om någon elev skulle ha problem med att logga in så beror det oftast på att eleven antingen inte getts access (fått ange epost och lösenord) eller att eleven skrivit fel i epost eller glömt lösenord. Som lärare kan du ställa in / ändra elevens epost och lösenord i din kontrollpanel om du klickar in på inställningsfliken inne på eleven. Prova gärna att ställa in eposten på nytt där och sätt ett nytt lösenord och se om du kan logga in från din dator på eleven.Ge elever tillgång till material och följ deras arbete

Du kan snabbt genomföra automaträttande avstämningar, tillgängliggöra innehåll som dina elever kan träna självständigt på och du kan följa deras aktivtet.

Exit tickets, diagnoser och läxförhör

Kunskapsmatrisen lämpar sig väl för snabba, automaträttande avstämningar att eleverna tillgodogjort sig stoffet vilket kan vara särskilt viktigt när eleverna inte finns i klassrummet. Eleverna kan sedan arbeta vidare med resultaten från testen i sina övningsmatriser. Se avsnittet ovan om att genomföra digitala prov på distans.

Frisläpp innehåll

Vissa ämnen och kurser på Kunskapsmatrisen har mycket färdigt innehåll som man kan låta eleverna träna på - medan andra ämnen helt saknar innehåll - eller bara har lite. Om det finns färdigt innehåll i ditt ämne så kan du frisläppa detta till dina elever och därigenom tillgängliggöra uppgifter och videogenomgångar som de kan träna på och ta del av.
Här frisläpper du innehåll till dina elever:


Det innehåll som du frisläpper tillgängliggörs för eleverna i matriser sorterade på nivå och moment och de kan enkelt klicka fram övningsuppgifter. Uppgifterna är tänkta att lösas med papper och penna vilket innebär att de inte är automaträttande för eleverna. När de är färdiga med en uppgift klickar de fram en bedömningsanvisning och kan då göra en självbedömning. Ett bra tips är att du som lärare lägger till en test-elev i klassen som du kan logga in som för att bekanta dig med Kunskapsmatrisen ifrån elevperspektivet.


Följ elevernas aktivitet

Du kan följa det eleverna gör på Kunskapsmatrisen i aktivitetsvyn. Där ser du vad respektive elev har arbetat med för innehåll - och när. Här hittar du aktivitetsvyn:
Email: info@kunskapsmatrisen.se

Telefon: 010-330 21 80

Tips gällande distansundervisning del 1


Tips gällande distansundervisning del 2


Instruktionsfilmer för elever

Skapa elevkonto på Kunskapsmatrisen (01:15) »
Notera att du som lärare först måste lägga in eleverna i klassen och tillhandahålla dem en öppnad klassnyckel.

Genomföra digitalt prov på Kunskapsmatrisen som elev (04:36) »

Bifoga handskriven lösning med QR-kod (02:15) »


Flera nya funktioner på Kunskapsmatrisen


Kunskapsmatrisen har under jullovet 2017 bytt teknisk plattform till Microsoft Azure. Syftet med bytet är både en stabilare och mer flexibel produkt. I samband med bytet tillkom en hel del nya funktioner på Kunskapsmatrisen. Här nedan presenterar vi de viktigaste.

Vi gör vårt yttersta för att dessa förändringar inte ska innebära problem för dig som användare och vi ber dig om tålamod med eventuella buggar. Om du stöter på problem vill vi gärna att du hör av dig på support@kunskapsmatrisen.se så försöker vi åtgärda dem så snabbt som möjligt.


Förbättrade digitala prov - ge säker tillgång till Geogebra under provet

Vi har förbättrat de digitala proven. Nu kan du så att du nu kan ge eleverna säker tillgång till Geogebra (och snart miniräknare) under provtillfället.


Digitala verktyg under provtillfället
Du kan nu välja att ge dina elever tillgång till Geogebra i en säker provmiljö under själva provet, och snart kommer du även kunna välja att ge tillgång till miniräknare.

Blanda papper och digitalt
Tidigare kunde man i Kunskapsmatrisen genomföra digitala automaträttande prov eller papper- och pennaprov. Nu kan man även genomföra digitala uppgifter som inte är automaträttande utan som är redovisningsuppgifter. Det är dessutom möjligt att blanda olika typer av uppgifter i ett och samma prov, så kallade hybridprov.

Ett hypridprov kan alltså innehålla olika typer av uppgifter i ett och samma prov. Det går till exempel att först ha en automaträttande del som skrivs på dator, sedan en del med digitala redovisningsuppgifter som också skrivs på datorn och avslutningsvis en del som visas på datorn men där eleven skriver svaren på ett separat papper som sedan lämnas in.

Högre säkerhet vid provtillfället
Nu kan läraren välja tre olika säkerhetsnivåer för sitt prov: Tillåt normal webbläsare, Föredra SEB eller Chromebook-kiosk men tillåt även webbläsare och Kräv SEB eller Chromebooks säkra läge. Du väljer själv provets säkerhetsnivå i de digitala provinställningarna.


Använd Kunskapsmatrisen för fler ämnen

Nu kan du som är gymnasielärare använda Kunskapsmatrisen fysik fullt ut med dina elever - och inom Åk 7-9 finns nu NO-ämnena tillgängliga.

Under januari kommer vi fråga samtliga användare på Kunskapsmatrisen vilka ämnen de undervisar i. I samband med denna genomgång kommer man få tillgång till respektive ämne. Du som undervisar i fysik på gymnasiet och som har skapat något prov under 2017 har redan nu tillgång till fysikämnet fullt ut.

Vi arbetar också med att bredda Kunskapsmatrisen ytterligare. Vi räknar med att släppa matematik för Åk 4-6 under våren och ytterligare ämnen för gymnasiet och högstadiet till HT 2018.En mängd nya mindre funktioner

Vi har även lag till ett antal mindre - men efterlängtade - funktioner:

 • Fler val när du redigerar prov
  När du redigerar ett prov har du nu fler valmöjligheter. Till exempel kan du skapa ett försättsblad, du kan välja att visa poängen för varje uppgift som en förmågematris och du kan generera en översiktsmatris med förmågor för provet.

 • Ge flera kurser/ämnen till eleverna
  En elev kan nu ha tillgång till flera kurser/ämnen på samma elevinloggning.

 • Rikta prov till en delmängd av klassen
  Du kan nu välja att rikta ett prov till bara en elev eller en delmängd av klassen.

 • Mer flexibelt att frisläppa innehåll
  När du frisläpper innehåll till eleverna kan du nu välja att plocka bort enskilda moment. Du kan också lägga till egna webbresurser som eleverna ska få tillgång till. (Snart kommer du även kunna välja vilka övningsuppgifter som eleverna ska mötas av.)

 • Mer flexibel administration av klasser och elever
  Nu kan du som lärare utföra fler saker själv i din administration av klasser och elever. Till exempel kan du nu själv flytta elever mellan klasser på skolan och du kan själv aktivera klasser som tidigare var arkiverade.

Email: support@kunskapsmatrisen.se

Telefon: 010-330 21 80

Genomgång av nya funktioner


Ny funktionalitet i digitala prov
Använd Exam.net gratis hela läsåret - provplattform för alla ämnen


Vi som står bakom Kunskapsmatrisen har även tagit fram en digital provplattform som gör att lärare i alla ämnen kan genomföra prov och uppsatser med sina klasser på ett mycket enkelt och säkert sätt. Provplattformen heter Exam.net och alla på får använda Exam.net gratis under hela läsåret 2017/18, och eftersom du har ett lärarkonto registrerat på Kunskapsmatrisen kan du logga in på Exam.net med din e-postadress och lösenord.

Du får gärna tipsa dina kollegor i andra ämnen om Exam.net - de är också varmt välkomna att använda det gratis under läsåret.


För matematik: Ge elever säker tillgång till Geogebra under ett prov

Med Exam.net kan du ge dina elever säker tillgång till Geogebra under ett prov - oavsett om ni använder PC, Mac, Chromebook, surfplatta eller mobiltelefon.


Inga program behöver installeras
Inga program behöver installeras utan Exam.net kan köras i vilken webbläsare som helst på mobil, surfplatta eller dator. Säkerheten är då tillräcklig för de flesta provsituationer. Du kan även genomföra proven med mycket hög säkerhet genom en integration med programvaran/appen SEB som är gratis att ladda ner och installera på pc, mac, ipad eller iphone och motsvarande app finns även för Chromebooks.

I dagsläget kan man inte genomföra själva proven i matematik digitalt med automaträttning. Istället får man tillgängliggöra uppgifterna ihop med Geogebra genom Exam.net, medan eleven skriver svaren med papper och penna. Men efter jullovet kommer detta ändras då tekniken från Exam.net börjar användas på Kunskapsmatrisen (se nedan).

Exam.net och Kunskapsmatrisen
Vi kommer framöver använda tekniken från Exam.net för att göra Kunskapsmatrisens provplattform bättre, säkrare och med möjlighet att tillgängliggöra Geogebra. Målsättningen är att du efter jullovet kommer kunna genomföra alla Kunskapsmatrisens prov med Geogebra tillgängligt där det är lämpligt.


För alla ämnen: Använd Exam.net för digitala prov

Exam.net är utmärkt att använda för att genomföra prov även i andra ämnen än matematik. Du skapar snabbt ett prov - eller laddar upp ett färdigt - och eleverna behöver inte registrera något konto.

Det går extremt snabbt att komma igång med Exam.net, både för dig som lärare och för dina elever. Du skapar snabbt ett prov och väljer själv vilken säkerhetsnivå du önskar på provet och vilka hjälpmedel - t ex rättstavningsprogram - som eleverna ska ha tillgång till. När du sparar ditt prov får du en provnyckel (en enkel kod) som eleverna använder för att komma åt provet.

Eleverna behöver inte ladda hem något program, utan kan arbeta direkt i webbläsaren på sin dator, Chromebook, surfplatta eller mobiltelefon. Du väljer själv vilken säkerhetsnivå du önskar på provet och vilka hjälpmedel - t ex rättstavningsprogram - som eleverna ska ha tillgång till.

När provet är färdigt kan du skriva ut resultaten, spara ned dem till din dator eller exportera direkt till Google drive.Vad skiljer Exam.net mot andra provplattformar?

Precis som i arbetet med Kunskapsmatrisen så har vi utvecklat Exam.net med tydligt fokus på läraren och verkligheten i klassrummet. Några saker som vi tycker skiljer Exam.net från andra provplattformar är:

 • Gratis t.o.m. VT2018. Därefter är ambitionen att ha en prissättning så att ingen lärare ska behöva avstå från att använda Exam.net för att skolan inte har råd.

 • Enkel export till Google Drive eller dator av elevers uppsatser eller provsvar för att rättning och feedback ska kunna delas med eleverna smidigt.

 • Mycket snabbt och enkelt att skapa ett prov eftersom Exam.net har stöd för att ladda upp ett prov som en pdf eller klistra in från exempelvis Word.

 • Inga program behöver installeras utan Exam.net kan köras i vilken webbläsare som helst på mobil, surfplatta eller dator. Säkerheten är då tillräcklig för de flesta provsituationer. Du kan även genomföra proven med mycket hög säkerhet genom en integration med programvaran/appen SEB som är gratis att ladda ner och installera på pc, mac, ipad eller iphone och motsvarande app finns även för Chromebooks.

 • Inga elevkonton krävs utan eleverna når provet med en enkel provnyckel.

 • Exam.net innebär även ett snabbt och enkelt sätt att distribuera prov till elever elektroniskt om man önskar det istället för att behöva kopiera upp pappersprov.

 • Geogebra kan användas helt säkert med matteprov och formelsamling inom ramen för verktyget, eller vid sidan av om man föredrar det.

Email: info@exam.net

Telefon: 0768-80 48 80

Använd Geogebra vid ett prov


Provplattform för alla ämnen