Kunskapsmatrisen för grundskolan

Kunskapsmatrisen är ett digitalt hjälpmedel som underlättar lärares vardag genom att på ett enkelt och överskådligt sätt tillhandahålla kvalitativa bedömningsuppgifter. Uppgifterna håller en hög kvalitet och alla har kompletta bedömningsanvisningar vilket gör att bedömningen av elevernas kunskaper blir tydlig för lärare såväl som för elever.

I dagsläget riktar sig Kunskapsmatrisen till lärare som arbetar i årskurs 4-6, 7-9, gymnasiet och vuxenutbildning och verktyget används på mer än 1000 skolor över hela landet. Från början startade Kunskapsmatrisen som ett verktyg för Ma/NO-lärare, men vi jobbar kontinuerligt med att utveckla nya ämnen.

Här är en kort videogenomgång om Kunskapsmatrisen och här nedan kan du nå mer information om de ämnen som finns redan finns tillgängliga.

Läs mer om respektive ämne:

Utvärdera gratis

Alla skolor får utvärdera Kunskapsmatrisen gratis under en period. Under en utvärdering får hela skolan full tillgång till Kunskapsmatrisen.

Läs mer om utvärdering


Helene Brunström

- ansvarig för grundskolan

Helene är legitimerad högstadielärare i matematik och NO och har nio års erfarenhet från undervisning på högstadiet. Innan Helene började på Kunskapsmatrisen arbetade hon som förstelärare i Sollentuna kommun.

helene.brunstrom@kunskapsmatrisen.se