Kunskapsmatrisen för åk 7-9

Kunskapsmatrisen är ett digitalt hjälpmedel som underlättar lärares vardag genom att på ett enkelt och överskådligt sätt tillhandahålla kvalitativa bedömningsuppgifter. Uppgifterna håller hög kvalitet och alla har kompletta bedömningsanvisningar vilket gör att bedömningen av elevernas kunskaper blir tydlig för lärare såväl som för elever.

I dagsläget finns ett stort antal uppgifter i matematik, kemi, biologi, fysik, teknik, geografi, svenska och engelska. Under våren 2020 kommer respektive uppgiftsbank i tyska, samhällskunskap, religion och historia att utökas.

Här är en kort videogenomgång om Kunskapsmatrisen och här nedan kan du nå mer information om de ämnen som finns redan finns tillgängliga.

Läs mer om respektive ämne:

Utvärdera gratis

Alla skolor får utvärdera Kunskapsmatrisen gratis under en period. Under en utvärdering får hela skolan full tillgång till Kunskapsmatrisen.

Läs mer om utvärdering


Helene Brunström

- ansvarig för grundskolan

Helene är legitimerad högstadielärare i matematik och NO och har nio års erfarenhet från undervisning på högstadiet. Innan Helene började på Kunskapsmatrisen arbetade hon som förstelärare i Sollentuna kommun.

helene.brunstrom@kunskapsmatrisen.se