Franska 6-9

Skapa och dela prov
Skapa egna prov med hjälp av vår färdiga uppgiftsbank eller egna uppgifter. Du väljer själv om det ska vara papper- och pennaprov, digitala textprov eller automaträttande prov.
Läs mer
Uppgiftsbank med bedömningsanvisningar
Få tillgång till en ständigt växande uppgifts- och provbank. Alla uppgifter är kvalitetssäkrade av erfarna ämneslärare och har kompletta bedömningsanvisningar.
Läs mer
Genomför prov - digitalt eller med papper
Genomför säkra digitala prov med dina elever, antingen med fritext eller automaträttning. Om ni istället skriver papper- och pennaprov kan du ändå rätta dem i Kunskapsmatrisen.
Läs mer
Kraftfullt bedömningsstöd
Genomför bedömning snabbt och smidigt i verktyget och återkoppla resultaten till eleverna i ämnets förmågor. Du kan även välja att arbeta med självbedömning eller automaträttning.
Läs mer
Låt eleverna träna själva
Läraren kan ge sina elever egna elevinloggningar där de kan ta del av videogenomgångar, webbresurser och övningsuppgifter, vilket är mycket kraftfullt i repetitionsarbetet inför NP.
Läs mer

Franska för åk 6-9 i Kunskapsmatrisen är under uppbyggnad, men redan nu kan du skapa eget innehåll under det centrala innehållet. Språket är indelat i teman, till exempel Familjen, På väg, I skolan, På restaurang osv. Inom varje tema kan användaren skapa uppgifter som prövar de olika förmågorna läsa, skriva, tala och lyssna. Här finns även en rubrik som handlar om kultur, traditioner och andra företeelser som är typiska för de fransktalande länderna.

Läromedlen À plus och Arc-en-ciel finns kopplade till de olika momenten så att du enkelt kan följa böckernas struktur och indelning i kapitel, men det går lika bra att använda Kunskapsmatrisen utan läromedel om du föredrar det.

Bedömningsaspekterna är uppdelade efter förmågorna lyssna, läsa, muntlig och skriftlig framställning, interaktion samt kunskap om fransktalande länder. Det finns möjlighet att enkelt skapa automaträttande uppgifter, vilket sparar tid för lärare och ger eleverna direkt återkoppling.

Prova gratis Kontakta oss

Utvärdera gratis

Alla skolor får utvärdera Kunskapsmatrisen gratis under en period. Under en utvärdering får hela skolan full tillgång till Kunskapsmatrisen.

Läs mer om utvärdering


Helene Brunström

- ansvarig för grundskolan

Helene är legitimerad högstadielärare i matematik och NO och har nio års erfarenhet från undervisning på högstadiet. Innan Helene började på Kunskapsmatrisen arbetade hon som förstelärare i Sollentuna kommun.

helene.brunstrom@kunskapsmatrisen.se