Religion 7-9

Skapa och dela prov
Skapa egna prov med hjälp av vår färdiga uppgiftsbank eller egna uppgifter. Du väljer själv om det ska vara papper- och pennaprov, digitala textprov eller automaträttande prov.
Läs mer
Uppgiftsbank med bedömningsanvisningar
Få tillgång till en ständigt växande uppgifts- och provbank. Alla uppgifter är kvalitetssäkrade av erfarna ämneslärare och har kompletta bedömningsanvisningar.
Läs mer
Genomför prov - digitalt eller med papper
Genomför säkra digitala prov med dina elever, antingen med fritext eller automaträttning. Om ni istället skriver papper- och pennaprov kan du ändå rätta dem i Kunskapsmatrisen.
Läs mer
Kraftfullt bedömningsstöd
Genomför bedömning snabbt och smidigt i verktyget och återkoppla resultaten till eleverna i ämnets förmågor. Du kan även välja att arbeta med självbedömning eller automaträttning.
Läs mer
Låt eleverna träna själva
Läraren kan ge sina elever egna elevinloggningar där de kan ta del av videogenomgångar, webbresurser och övningsuppgifter, vilket är mycket kraftfullt i repetitionsarbetet inför NP.
Läs mer

Religion är under uppbyggnad. Uppgifterna är tydligt kopplade till de olika bedömningsaspekterna i kunskapskraven i Lgr11; ämneskunskaper, begrepp och modeller, resonemang och källkritik.

Uppgifterna kommer att vara av olika karaktär; det finns dels automaträttande uppgifter, vilket sparar tid för lärare och ger eleverna direkt återkoppling, dels uppgifter som kräver längre svar och behöver bedömas av lärare eller av eleverna själva, genom självbedömning. Svarsmallar och bedömningsanvisningar underlättar den egna bedömningen. Det finns också uppgifter från de gamla nationella proven i ämnet (fler än de som finns tillgängliga via Skolverkets hemsida). Verktyget ger redan nu möjlighet att skapa eget innehåll under det centrala innehållet. Uppgifterna kan användas i sin nuvarande form eller anpassas så att de passar dig och din elevgrupp.

Som användare kan du välja att anpassa Kunskapsmatrisen efter läromedel som Utkik, Impuls, Prio och SOS. Självklart kan du använda uppgifterna utan koppling till specifikt läromedel.

Prova gratis Kontakta oss

Utvärdera gratis

Alla skolor får utvärdera Kunskapsmatrisen gratis under en period. Under en utvärdering får hela skolan full tillgång till Kunskapsmatrisen.

Läs mer om utvärdering


Helene Brunström

- ansvarig för grundskolan

Helene är legitimerad högstadielärare i matematik och NO och har nio års erfarenhet från undervisning på högstadiet. Innan Helene började på Kunskapsmatrisen arbetade hon som förstelärare i Sollentuna kommun.

helene.brunstrom@kunskapsmatrisen.se