Gymnasium

Kunskapsmatrisen är ett digitalt hjälpmedel för lärare. Det är gratis att utvärdera för gymnasieskolor under 30 dagar.

Kunskapsmatrisen är utvecklat av en undervisande lärare och det försöker pragmatiskt lösa lärarens utmaningar, t ex heterogena förkunskaper/ambitionsnivåer, underlätta formativa arbetssätt, effektivt skapa och rätta prov etc. Mer än hälften av svenska matematiklärare på gymnasienivå har registrerat sig och är med och bidrar med uppgifter, lösningar och utvecklingsförslag.

I Kunskapsmatrisen får du som lärare tillgång till en stor uppgiftsbank med kompletta bedömningsanvisningar. Genom ett enkelt gränssnitt kan du snabbt skapa välbalanserade prov och diagnoser.

Som lärare kan du även välja att ge dina elever inloggning till Kunskapsmatrisen. Varje elev får då tillgång till en egen kunskapsmatris där de ser sin egen status och arbeta med att fylla kunskapsluckorna. Till sin hjälp får de videogenomgångar som beskriver momenten och mängder med övningsuppgifter att träna på.

Börja använda Kunskapsmatrisen idag - helt gratis!


I Kunskapsmatrisen skapar matematiklärare välbalanserade prov och diagnoser utifrån en omfattande uppgiftsbank. Det är enkelt att dela proven med kollegor inom skolan och läraren får tillgång till ett stort bibliotek med färdigskapade prov.
De digitala proven är både säkra och robusta och skrivs på dator/surfplatta/mobiltelefon. De är utformade för att kunna genomföras även om någon elev har glömt sin dator eller nätverket ligger nere.

Användarundersökning - Kunskapsmatrisens effekter på måluppfyllnad, NP-resultat och tidsbesparing

Vi genomförde nyligen en undersökning hos våra användare.

Av de som använder Kunskapsmatrisen ihop med sina elever tror 9 av 10 att måluppfyllelsen kommer påverkas positivt och 94 % att resultatet på NP i maj kommer påverkas positivt med Kunskapsmatrisen. 94 % upplever även att de sparar tid eller sparar mycket tid genom att använda Kunskapsmatrisen.

Läs mer om resultaten här.


Lärare vi samarbetar med i gymnasieversionen


Niklas Aronsson, Uppgiftsutveckling och kvalitetssäkring

Niklas är legitimerad gymnasielärare i matematik och fysik och arbetar på Polhemsgymnasiet, Göteborg.

På Kunskapsmatrisen arbetar Niklas med att utveckla uppgifter och kvalitetssäkra innehåll i Fysik, samt gymnasieversionen av Matematik.
Anna Lundquist, Uppgiftsutveckling och kvalitetssäkring

Anna är legitimerad gymnasielärare i matematik. Hon har arbetat på olika gymnasieskolor i Göteborg och Stockholm under 10 år. Innan flytten till Stockholm arbetade Anna på Mikael Elias Gymnasium som förstelärare.

På Kunskapsmatrisen arbetar Anna med att utveckla uppgifter och kvalitetssäkra innehåll i gymnasieversionen.
Martin Krisell, Utveckling av ny funktionalitet

Martin är legitimerad gymnasielärare i matematik och har före läraryrket en bakgrund som civilingenjör och programmerare. Martin bor i Göteborg där han undervisar på Kitas Gymnasium.

På Kunskapsmatrisen arbetar Martin med teknisk utveckling av ny funktionalitet.
Niklas Grip, Uppgiftsutveckling och kvalitetssäkring

Niklas undervisar på Mikael Elias Gymnasium i Göteborg.

På Kunskapsmatrisen arbetar Niklas med att utveckla och kvalitetssäkra innehåll för främst Ma 5.