Svenska - gym

Skapa och dela prov
Skapa egna prov med hjälp av vår färdiga uppgiftsbank eller egna uppgifter. Du väljer själv om det ska vara papper- och pennaprov, digitala textprov eller automaträttande prov.
Läs mer
Uppgiftsbank med bedömningsanvisningar
Få tillgång till en ständigt växande uppgifts- och provbank. Alla uppgifter är kvalitetssäkrade av erfarna ämneslärare och har kompletta bedömningsanvisningar.
Läs mer
Genomför prov - digitalt eller med papper
Genomför säkra digitala prov med dina elever, antingen med fritext eller automaträttning. Om ni istället skriver papper- och pennaprov kan du ändå rätta dem i Kunskapsmatrisen.
Läs mer
Kraftfullt bedömningsstöd
Genomför bedömning snabbt och smidigt i verktyget och återkoppla resultaten till eleverna i ämnets förmågor. Du kan även välja att arbeta med självbedömning eller automaträttning.
Läs mer
Låt eleverna träna själva
Läraren kan ge sina elever egna elevinloggningar där de kan ta del av videogenomgångar, webbresurser och övningsuppgifter, vilket är mycket kraftfullt i repetitionsarbetet inför NP.
Läs mer

Kunskapsmatrisen är idag ett mycket etablerat verktyg inom matematik och naturorienterande ämnen och i april 2019 togs det första steget till en ny kategori då Kunskapsmatrisen i svenska släpptes till användare. Eftersom ämnets karaktär skiljer sig från tidigare ämnen på Kunskapsmatrisen är vi ödmjuka inför att funktionalitet, gränssnitt och innehåll kommer förändras i takt med att vi får återkoppling från er användare.

Med det sagt tror vi att svensklärare redan idag kan hitta ett värde i Kunskapsmatrisen. Inte minst genom att ta del av den uppgiftsbank som vi har byggt upp med hjälp av en erfaren svensklärare. Där hittar du redan idag ett hundratal uppgifter per svenskakurs - litteraturuppgifter, skrivuppgifter, muntliga uppgifter etc - inte sällan med koppling till litteratur som vi har lagt in i verktyget eller hänvisar till.

Kunskapsmatrisen i svenska kommer alltså utvecklas en hel del under VT19 och läsåret 2019/20, både i termer av innehåll och funktionalitet. De svensklärare som arbetar med oss fyller löpande på med uppgifter med bedömningsanvisningar och i takt med att vi får in feedback kring ämnesanpassningar kommer funktionaliteten också ta stora steg.

Kunskapsmatrisen i svenska är gratis att använda för alla svensklärare på gymnasieskolor över läsåret 2019/20.

Prova gratis Kontakta oss

Utvärdera gratis

Alla skolor får utvärdera Kunskapsmatrisen gratis under en period. Under en utvärdering får hela skolan full tillgång till Kunskapsmatrisen.

Läs mer om utvärdering


Erik Corell

- ansvarig för gymnasium

Erik är matematiklärare och civilingenjör. Han har ett antal års erfarenhet från matematikundervisning och är den som har skapat Kunskapsmatrisen. Under ett antal år delade Erik sin tid mellan klassrummet och Kunskapsmatrisen, men nu arbetar han på heltid med att leda utvecklingen och ansvara för gymnasiet på Kunskapsmatrisen.

erik.corell@kunskapsmatrisen.se