Om oss

Erik är systemutvecklare i grunden. Men för några år sedan sadlade han om till sitt drömjobb - matematiklärare. Redan när han fick sin första klass märkte han att det inte fanns något bra stöd att tackla de enorma förkunskapsskillnaderna hos eleverna. Därför började han utveckla Kunskapsmatrisen. Nu arbetar Erik med att leda utvecklingen av verktyget.

Kunskapsmatrisen introducerades för matematik på gymnasienivå under 2015 och har sedan dess breddats till fler ämnen och stadier. Nu är vi ett tiotal ämneslärare som arbetar med att bredda och utveckla Kunskapsmatrisen.

Vi vill skapa det bästa digitala verktyget för lärare i Sverige och med det kraftigt förenkla lärarens vardag och uppnå bättre skolresultat.

 • Erik Corell Matematiklärare och grundare
  av Kunskapsmatrisen

  erik.corell@kunskapsmatrisen.se
 • Anders Torkelsson VD
   

  anders.torkelsson@kunskapsmatrisen.se
 • Kunskapsmatrisen och GDPR

  Teachiq AB, som är den juridiska personen bakom Kunskapsmatrisen och Exam.net, tecknar personuppgiftsbiträdesavtal enligt SKR:s partsneutrala mall. Du hittar avtalet här tillsammans med våra bilagor - våra kontaktuppgifter är förifyllda i dokumentet.

  Om ni har frågor kring personuppgifter och GDPR på Kunskapsmatrisen är ni välkomna att kontakta christina.torkelsson@kunskapsmatrisen.se

Vi som utvecklar Kunskapsmatrisen


Helene Brunström

Ansvarig för matematik och NO (grundskolan)

Helene är legitimerad högstadielärare i matematik och NO och har arbetat som förstelärare i Sollentuna kommun. Har nio års erfarenhet undervisning på högstadiet.

På Kunskapsmatrisen arbetar Helene med att utveckla innehållet, kvaliteten och funktionaliteten.

Niklas Aronsson

Innehållsutveckling och utbildning, fysik och matematik (gym)

Niklas är legitimerad gymnasielärare i matematik och fysik och arbetar på Polhemsgymnasiet, Göteborg.

På Kunskapsmatrisen arbetar Niklas med att utveckla uppgifter och kvalitetssäkra innehåll i Fysik, samt gymnasieversionen av Matematik.

Ida Ekblom

Innehållsutveckling, svenska, engelska och tyska (åk 7-9)

Ida är legitimerad lärare för årskurs 7-9 i svenska, engelska och tyska. Hon har arbetat på olika högstadieskolor i bland annat Bromma, Sundbyberg och Sollentuna, senast som förstelärare i svenska på Sollentuna Musikklasser.

På Kunskapsmatrisen utvecklar Ida innehållet, kvaliteten och funktionaliteten i svenska, engelska och tyska på högstadiet.

Martin Krisell

Lärare och ingenjör, utveckling av ny funktionalitet

Martin är legitimerad gymnasielärare i matematik och har före läraryrket en bakgrund som civilingenjör och programmerare. Martin bor i Göteborg där han undervisar på Kitas Gymnasium.

På Kunskapsmatrisen arbetar Martin med teknisk utveckling av ny funktionalitet.


Karin Elmquist

Innehållsutveckling, svenska och historia (gym)

Karin är legitimerad gymnasielärare i svenska och historia. Hon har arbetat på olika gymnasieskolor i Stockholm under 16 år, bland annat som förstelärare och ämnesledare i svenska på Mikael Elias Gymnasium och Täby Enskilda Gymnasium.

På Kunskapsmatrisen utvecklar Karin innehållet, kvaliteten och funktionaliteten i svenska och historia på gymnasiet.

Mattias Naarttijärvi

Mjukvaruingenjör, utveckling av ny funktionalitet

Mattias är civilingenjör från Chalmers och jobbar på Göteborgskontoret med design och teknisk utveckling.


Håkan Karlsson

Innehållsutveckling, biologi och naturkunskap (gym)

Håkan är legitimerad högstadie- och gymnasielärare i bland annat biologi och naturkunskap, är forskarutbildad biolog med en doktorsexamen i ekologi och har undervisat på såväl gymnasie- som grundskolenivå.

På Kunskapsmatrisen utvecklar Håkan ämnena biologi och naturkunskap på gymnasienivå. Parallellt med detta undervisar han på Snyggatorpsskolan i Klippan.

Viveca Johansson

Innehållsutveckling, kemi och matematik (gym)

Viveca är legitimerad lärare i kemi, matematik och naturkunskap. Hon är förstelärare på Klara Teoretiska Gymnasium i Göteborg och har bland annat varit handledare för matematiklyftet och är handledare för lärarstudenter.

På Kunskapsmatrisen arbetar Viveca med att utveckla och kvalitetssäkra innehåll i Kemi 1 och 2 samt Ma 5.


Helene Zeland Bodin

Innehållsutveckling, teknik (åk 7-9)

Helene Zeland Bodin är legitimerad matematik- och tekniklärare och förstelärare i teknik. Hon undervisar år 7-9 och har under flera år arbetat med programmering med sina elever. Helene är även involverad i flera olika projekt inom digitalisering och programmering i skolvärlden med bland annat Skolverket.

På Kunskapsmatrisen utvecklar Helene ämnet teknik för åk 7-9.

Christina Torkelsson

Ekonomi och juridik

Christina är ekonom i grunden och har tidigare arbetat med revision och som controller.

På Kunskapsmatrisen arbetar Christina med ekonomi, avtalsfrågor och GDPR.