Priser för läsåret 2020/21

Tidigare år har Kunskapsmatrisen och Exam.net kunnat köpas in från mitten av april, först för huvudmän och sedan för enskilda skolor. I år kommer informationen lite senare än de gjort tidigare år*. Detta beklagar vi och för att lindra besvären så förlänger vi boka tidigt-rabatten t o m 15 juni.

Tidplan för priser och beställningar

  • Vecka 18 kommuniceras priser till huvudmän.
  • Vecka 20 kommuniceras priser till enskilda skolor.

Om du har frågor kring priser är du välkommen att kontakta oss på info@kunskapmatrisen.se eller info@exam.net. Vi läser mailet omgående och är i regel snabba på att återkoppla.

På grund av hög belastning ber vi dig inte ringa vår support gällande prisfrågor.

*) Anledningar till försening av prisinformation:

  • Covid-19 har gjort att vi har prioriterat våra resurser till att utveckla funktionalitet till stöd för distansundervisning och prov på distans, samt att ge en högre grad av support för våra lärare.
  • De uppdaterade elevantalssiffrorna (det sk “skolenhetsregistret”) blev tillgängliga först 22 april.